İslami Sohbet

Şeytanın Kalbe Girmek İçin Kullandığı Yollar

Şeytanın kaleye benzettiğimiz kalbe girmek için kullanacağı yollar ve sızma yerleri kulun bir takım sıfatlarıdır. Bunlar çoktur. Bazıları şunlardır: 1 — Öfke ve azgın istek. Öfke, aklı ürkütüp kaçıran bir canavardır, akıl zayıflayınca şeytanın ordusu hücuma geçer. insan öfkelendikçe, çocuğun topla oynadığı gi-bi şeytan onunla oynar. Anlatıldığına göre Allah’ın velilerinden biri İblise «ademoğlunun na-sıl yendiğini […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged | Leave a comment

her hafta bir kelimeyi tevhid

LA İLAHE İLLALLAH” “Bir kere huşû içinde okunduğunda, defterden 4000 büyük günahı sildirir. Okuyan kişiyi 4000 derece yükseltir. (Terazinin bir tarafına Kelime-i Tevhid konulup diğer tarafına Yaratılmış herşey konulduğunda dahi Kelime-i Tevhid ağır gelecek ve onu tartamayacaktır.) Bu hayır kervanında sende varsan… ve Arkadaşlarınıda bu kervana katmak istersen.. günde en az 100 tane Lâilâhe illallah […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged | Leave a comment

Gözün Kusursuz Tasarımı

Göz, oldukça karmaşık bir yapıya ve çok özel bir işleve sahip olmasına rağmen bedenimizde çok küçük bir yer işgal eder. Tıpkı değerli bir mücevherin kutusunda saklanması gibi kafatasımız içinde dış etkilerden korunacak bir biçimde saklanır. Sahip olduğu görevin önemi ile doğru orantılı olarak, üstün bir tasarım sayesinde korunur. Gözler, altı kemik uzantısı ile kafatasına bağlanan, […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged | Leave a comment

Salavatın Manası nedir ?

Evet, salâvatın mânâsı rahmettir. Ve o zîhayat mücessem rahmete rahmet duası olan salâvat ise, o rahmeten li’l-Âlemînin vüsulüne vesiledir. Öyle ise, sen salâvatı kendine, o rahmeten li’l-Âlemîne vesile yap ve o zâtı da rahmet-i Rahmân’a vesile ittihaz et. umum ümmetin, rahmeten li’l-Âlemîn olan Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında, hadsiz bir kesretle, rahmet mânâsıyla salâvat getirmeleri, rahmet ne […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , | Leave a comment

İman Etmiş Bir Mümin Nasıl Olur

İMAN, MÜMİN, İYİLİK,ŞEHADET 1) “Kim Allahtan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammedin de Onun Resûlü olduğuna şehadet ederse, Allah ona ateşi haram eder.” 2) “Kalbinde zerre kadar îmanı olan kimse, cehennemden çıkar.” 3) “Şüphesiz Allah, yalnız kendi rızasını isteyerek, “Lâ ilâhe illallah” diyen kimseye, ateşi haram etmiştir.” 4) “Muhammedin nefsi elinde olana yemin ederim ki, yahudi […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Çocuklara Allah’ın isimleri verilebilir mi? Verilebilirse nelere dikkat edilmelidir?

Soru: Çocuklara Allah’ın isimleri verilebilir mi? Verilebilirse nelere dikkat edilmelidir? Cevap: Çocuğa Allah Teala’nın isimlerinden verilirken “Abd” yani “kul” ön eki kullanılır. Mesela; Abdullah, Abdurrahman, Abdulbaki, Abdulaziz, Abdussamed gibi. Bu isimlerdeki Rahman, Baki, Aziz ve Samed Allah’ın isimleridir. Bunlar, abd ekini aldığı zaman “Rahman olan Allah’ın kulu”, Azîz olan Allah’ın kulu” anlamlarına gelir. Peygamber sallallahu […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Abdest Alırken Suyu Az Kullanmak

3614 – Hz. Enes (R.a) anlatıyor: “Resûlullah (S.a.v) (miktarca) bir sâ’dan beş müdd ‘e kadar olan su ile yıkanır, bir müdd su ile de abdest alırdı.” Bir başka rivâyette: “… beş mekkûk ile yıkanır, bir mekkûk iIe de abdest alırdı” denmiştir. Bir diğer rivâyette: ” . . beş. . ” denmiştir. Tirmizi’nin rivâyetinde “Resülullah (S.a.v) […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Misvak Hakkında Hadisler

MİSVAK 3588 – Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim.” Buhari, Cum’a 8, Temenni 9; Müslim, Tahâret 42, (252); Muvatta, Tahâret 115, (1, 66); Ebu Dvud, Tahâret 115, (46); Tirmizi, Tahâret 18, (22); Nesâi, Tahâret 7, ( 1,12). Bu metin Sahiheyn’in metnidir. […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , | Leave a comment

Sakal ve Parmakları Hilallemek

SAKAL VE PARMAKLARI HİLALLEMEK 3605 – Osman İbnu Affân (R.a)’ın anlattığına göre, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm sakalını hilâlliyor idi.” Tirmizi, Tahâret 23, (31). 3606 – Hz. Enes (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm abdest alınca bir avuç su alır, onu çenesinin altına tutup onunla sakalını hilâller ve: “Aziz ve Celil olan Rabbim böyle emretti” derdi.” Ebu Davud, […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Tırnak Kesmek

El ve ayak parmaklarının uçlarında bulunan, parmakları dış etkilerden koruyan boynuzsu maddeler olan tırnaklar zamanla uzar. Uzayan kısımların kesilmesi fıtratın (insan yapısının) gereği olan sünnetlerdendir. Hz. Peygamber fıtrattan olan beş temizlikten birinin de tırnakların kesilmesi olduğunu belirtmiştir. Tırnaklar uzayınca etle tırnak arasına pis, mikroplu şeyler girer. Bilhassa el parmakları vücudun hemen her yerine, özellikle yemek […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , | Leave a comment