İslami Sohbet

Abdestin Mekruhları

Mekruh şeyler abdeste zarar vermemekle beraber işlenmesi sevabın azalmasına sebep olur. Bu itibarla bunlardan sakınmak gerekir. Abdesün mekruhları şunlardır: 1- Suyu lüzumundan fazla kullanmak, yani suda israf etmek. 2- Sol uzuvları sağ uzuvlardan önce yıkamak. 3- Organları üç defadan fazla veya az yıkamak, başı ve kulakları üç defadan fazla veya az meshetmek. Amr bin Şuayb […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tuvaletten çıkıp da abdest almadan önce elleri sabunlamak gerekir mi?

Soru: Bir yakınım tuvaletten çıkıp ellerini sabunlamadan abdest alıyor. Peygamber Efendimizin zamanında sabun var mıydı? Eğer yoksa yerine ne kullanıyorlardı? Eğer bilgilendirirseniz ben de o kişiyi incitmeden sohbet havasında bilgilendirmek istiyorum. Cevap: Peygamberimiz zamanında bugünkü hayat şartları mevcut değildi. Onlar temizlik için sabun, şampuan, çamaşır suyu vs. kullanmıyorlardı. Fakat kendi şartları içinde temizlik için ne gerekiyorsa […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Selam Adabı

Muhammed et-Tuveyjrî Terceme eden: Muhammed Şahin Tetkik eden: Ümmü Nebil Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu Hamd, yalnızca Allah’adır. Salât ve selâm da Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’edir. Âdâb kelimesi, edeb kelimesinin çoğulur. Edebin anlamı: Sözlerin, fiillerin ve ahlâkın güzelliklerinden övülen şeylerin kullanılmasıdır. İslâm, noksansız, kâmil bir dîndir. İnsan hayatını her yönüyle düzenlemiş, ona faydalı […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Muta Nikahı

Muta nikahı, cahiliyet devrinden kalan bir nikah şeklidir. İslam’ın ilk yıllarında, özellikle harp zamanlarında, uzun zaman kadınlardan uzak kalan as­kerler için muta nikahına izin verilmiş, Hayber savaşına kadar mübah olan bu mu­vakkat nikah Peygamberimizin sünnetiyle yasaklanıp haram kılınmıştır. Muta nikahı ücret karşılığında belli bir vakit için kadınla evlenmektir. Muta’nın en az müddeti bir cinsel ilişki […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , | Leave a comment

İslami Bir Evlilikte Aranan Şartlar

a- Evlenilecek Kişinin Mü’min Olması İslamda her şey belli kurallara bağlanmış, hiç bir şey kuralsız, başıboş bırakılmamıştır. Evlilik de, bu kurallı konulardan birisidir. Evlilikteki kuralları da, her şeyin ölçüsünü koyan yüce Allah belirlemiştir. Yüce Allah(cc), evliliğin nasıl, kimlerle, ne şekilde yapılacağı ile ilgili konuları çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu konudaki hükümler. diğer hükümler […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , | Leave a comment

EVLENİLMESİ HARAM OLAN

KADINLAR Kadınlardan nikah edilmeleri haram olanlar Kitap ve Sünnette açık olarak belirtilmişlerdir. Bu hususta Kitap ve Sünnet asıldır. Cenabı Allah şöyle buyurmaktadır: “Bir de babalarınızın nikahladığı kadınları kendinize nikahlamayın. Geçmişte olanlar artık geçmiştir. Çünkü o, çok çirkin ve iğrenç bir şeydi. Ne fena adetti o. Analarınız, kızlarınız, kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , | Leave a comment

İslamda Boşanma(talak)

İslamda boşanma(Talak) Islâm’da boşama hakkının erkeğin elinde olması, erkeğin, kadın istediği anda boşayabilmesi demek olacağı, bu yüzden boşanma olaylarının çoğalmasıyla kadınların gadre ugrayacağı iddia edilerek, IsIâm’daki “talak=boşama” müessesesi tenkit edilir. Konunun Islâmî yönüne değinmeden, diyalektik açıklamasını vermeye çalışalım: Önemli olan boşama yetkisini kadına ya da erkeğe vermek mi, yoksa boşanma olaylarını olabildiğince azaltarak, bundan doğacak […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , | Leave a comment

İslami Bir Evlilikte Aranan Şartlar

a- Evlenilecek Kişinin Mü’min Olması İslamda her şey belli kurallara bağlanmış, hiç bir şey kuralsız, başıboş bırakılmamıştır. Evlilik de, bu kurallı konulardan birisidir. Evlilikteki kuralları da, her şeyin ölçüsünü koyan yüce Allah belirlemiştir. Yüce Allah(cc), evliliğin nasıl, kimlerle, ne şekilde yapılacağı ile ilgili konuları çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu konudaki hükümler. diğer hükümler […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , | Leave a comment

Yabancı kadınlara erkeklere bakmak

Kadınlara da erkeklere de lüzumsuz veya şehvetle bakmak günahtır. Âyet-i kerimede mealen buyuruldu ki: (Ey Resulüm, müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramlardan korusunlar! İmanı olan kadınlara da söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar!) [Nur 30] Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: (Erkeğin kadına, kadının da erkeğe [şehvetle] bakması haramdır.) [Taberani] (Harama bakmak, […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Gusül Ne Zaman Lâzımdır

1 – Cünüplük hâlidir. Bu, iki sebebden ileri gelir: a. İster uyanık halde olsun, isterse uyku hâlinde olsun, herhangi bir temas veya cinsî münasebet olmaksızın, erkek ve kadından şehvetle meninin dışarı atılması. Meninin şehvetsiz boşalmasından dolayı cünüplük hâli meydana gelmez. Bu sebeble gusletmek de gerekmez. Sadece abdest bozulmuş olur. b. Cinsî münasebette bulunulması… Burada meninin […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment