İman Etmiş Bir Mümin Nasıl Olur

İMAN, MÜMİN, İYİLİK,ŞEHADET
1) “Kim Allahtan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammedin de Onun Resûlü olduğuna şehadet ederse, Allah

ona ateşi haram eder.”

2) “Kalbinde zerre kadar îmanı olan kimse, cehennemden çıkar.”

3) “Şüphesiz Allah, yalnız kendi rızasını isteyerek, “Lâ ilâhe illallah” diyen kimseye, ateşi haram etmiştir.”

4) “Muhammedin nefsi elinde olana yemin ederim ki, yahudi olsun, hıristiyan olsun, bu insanlardan beni duyup

da, getirdiğim kitaba îman etmeden ölen kimse, kesinlikle cehennemlik olur.”

5) “İman, cennete, cehenneme, hesap gününe, yaptıklarını tartan mîzana ve iyisiyle kötüsüyle kadere,

inanmandır.”

6) “Allah, şüphesiz kıyamet gününde ümmetimden bir adamı ortaya çıkartacak. Herkesin gözü önünde, herbiri

gözün görebildiği kadar büyük olan tam doksandokuz dosya açılacak. Sonra ona şöyle diyecek:

“Bunlardan bir şeyi inkâr edebilir misin? Yazıcı meleklerim sana haksızlık ettiler mi?”

“Hayır, ya Rabbi!” diyecek.

Allah, “Evet, katımızda senin sevabın vardır. Bugün sana hiçbir haksızlık yapılmayacaktır,” diyecek ve ona içinde
“Eşhedü en Lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resûlüh,” yazılı bir kâğıt çıkartacak ve

“Haydi tartıya hazırlan!” diyecek.

“Ya Rabbi, bu kadar dosyanın yanında bu kâğıt neye yarar ki?” der demez, kendisine şu söylenecek:

“Sen bugün haksızlığa uğratılmayacaksın.”

Terazinin bir kefesine dosyalar, diğer kefesine de şehadet kelimesi yazılı kâğıt konacak ve kâğıt, dosyalara ağır

gelecektir. Zira, Allahın ismini hiçbir şey tartamaz.”

7) “İman, Allaha, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanman ve kadere iyisiyle

kötüsüyle îman etmendir.”

8) “Yaptığın iyilik sebebiyle seviniyor ve yaptığın kötülük sebebiyle üzülüyorsan, sen müminsin.”

9) “Şu üç şeyi kendinde bulunduran îmanın tadını alır: Allah ve Resûlünü herşeyden fazla seven. Bir kulu,

başka bir maksatla değil de, sadece Allah için seven. Allah tarafından küfürden kurtarıldıktan sonra, tekrar küfre

dönmeyi ateşe atılmak kadar çirkin ve korkunç gören.”

10) “Üç şey îmandandır: Darlıkta sadaka vermek, herkese selâmı yaymak, insafı gözetmek.”

11) “Kendisinde şu üç şey bulunan kişi, hem sevabı hak etmiş, hem de îmanını tamamlamıştır: Dünyada

yaşadığı güzel bir ahlâk, kendisini Allahın yasaklarından uzaklaştıran verâ ve cahilin cehlinden alıkoyan olgunluk.”

12) “Sizden biriniz, ben kendisine babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, tam

îman etmiş olmaz.”

13) “Biriniz, kendisi için sevdiği bir şeyi, kardeşi için de sevmedikçe, tam îman etmiş sayılmaz.”

14) “Allah için seven, Allah için nefret eden, Allah için veren, Allah için tutumlu olan, îmanını tamamlamıştır.”

15) “Sabır, îmanın yarısı, kesinkes bilerek inanmak ise, tümüdür.”

16) “Müminin işine şaşarım, çünkü onun işleri tamamen hayırdır. Bu da ancak mümine özgüdür. Çünkü o,

sevindirici bir şeyle karşılaşınca şükreder, hayır olur. Zararlı ve üzücü bir şeyle karşılaşınca sabreder, bu da hayır

olur.”

17) “Birinizin içinde îman, elbisenin eskimesi gibi eskir. Allahtan kalblerinizdeki îmanı yenilemesini dileyin!”

18) “Kişi zina ettiği zaman îman ondan çıkar, üzerinde bir gölgelik gibi olur. Zinayı tamamen terkettiği zaman,

îman tekrar ona döner.

19) “Kim, Allaha hiçbir şeyi ortak koşmadan ve haram kana bulaşmadan ölürse, cennetin hangi kapısını dilerse

oradan girdirilir.”

Posted in İslami Sohbet

Tags: , , , , , , , , , , ,


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir