abdest almak

Sakal ve Parmakları Hilallemek

SAKAL VE PARMAKLARI HİLALLEMEK 3605 – Osman İbnu Affân (R.a)’ın anlattığına göre, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm sakalını hilâlliyor idi.” Tirmizi, Tahâret 23, (31). 3606 – Hz. Enes (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm abdest alınca bir avuç su alır, onu çenesinin altına tutup onunla sakalını hilâller ve: “Aziz ve Celil olan Rabbim böyle emretti” derdi.” Ebu Davud, […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Abdestsiz Kur’an-ı Kerim Taşınır mı

Yalnız Kur’an-ı Kerim öğrenmek için ergenlik çağına gelmemiş çocuklar abdestsiz Kur’an-ı taşıyabilirler. Büyükler ne öğrenim için ne de başka bir şey için abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim taşıyabilir ne de ona dokunabilir. Öğrenimin dışında çocuklarda dokunamaz. (17) Namaz kılmak, Kabe’yi tavaf etmek, tilavet secdesi yapmak, Kur’an dokunmak için abdest dinen gereklidir. Sünni mezheplerin çoğu bunların farz […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment