az su

Abdest Alırken Suyu Az Kullanmak

3614 – Hz. Enes (R.a) anlatıyor: “Resûlullah (S.a.v) (miktarca) bir sâ’dan beş müdd ‘e kadar olan su ile yıkanır, bir müdd su ile de abdest alırdı.” Bir başka rivâyette: “… beş mekkûk ile yıkanır, bir mekkûk iIe de abdest alırdı” denmiştir. Bir diğer rivâyette: ” . . beş. . ” denmiştir. Tirmizi’nin rivâyetinde “Resülullah (S.a.v) […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , | Leave a comment