fethullah gülen hocaefendi

Salavatın Manası nedir ?

Evet, salâvatın mânâsı rahmettir. Ve o zîhayat mücessem rahmete rahmet duası olan salâvat ise, o rahmeten li’l-Âlemînin vüsulüne vesiledir. Öyle ise, sen salâvatı kendine, o rahmeten li’l-Âlemîne vesile yap ve o zâtı da rahmet-i Rahmân’a vesile ittihaz et. umum ümmetin, rahmeten li’l-Âlemîn olan Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında, hadsiz bir kesretle, rahmet mânâsıyla salâvat getirmeleri, rahmet ne […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ettehiyat ve Salli Barik

‘Ettehiyatu Elmubareketu Essalavatu Etteyyibalu lillahi Esselamu âleyke eyyuhennebiyyu we rahmetullahi we bereketuhu Esselamu âleyna we âla ibadillahisalihine Eşhedu enla ilahe illallahu we eşhedu enne Muhammeder-Resulullah Allahumme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Mu-hammed Kema salleyte âla İbrahime ve âla ali İbrahime (ve barik âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed Kema barekte […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , | Leave a comment

Salat-ı Tefriciye

İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle buyurmuş: “Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için “Salât-i Tefriciye”yi (4444) defa okuyup, bu mübarek Salâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, okulunun istek ve […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

İbni Sebecileri susturan kesin deliller

Önsöz Eshab-ı kiramı kötüleyenler, yirmiden fazla fırkaya bölünmüştür. Birinci kısım: En kötüsüdür. (Allah, Ali’nin içindedir. Ali’ye tapmak, Ona tapmaktır) diyor. İkinci kısmı: Bunları kötülüyor ve (Ali, Allah olur mu? O, insandır. Ama insanların en üstünüdür. Allah, Kur’anı ona gönderdi. Cebrail de, iltimas edip, Muhammed’e getirdi. O da Ali’nin hakkını yedi) diyor. Üçüncü kısım: Bunları kötüleyerek […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

İnsanın Anne Karnında Oluşumu

397. İbni Mes’ud radıyallahu anh dedi ki : Bize, doğru söyleyen, doğruluğu tasdik ve kabul edilmiş olan Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ve şöyle buyurdu : “Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı, annesinin karnında kırk günde derlenir toplanır. Sonra ikinci kırk günlük süre içinde pıhtı haline döner. Sonra da bir o kadar zaman içinde bir […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ölüm ve Ötesi

Hz. Adem’den beri gönderilmiş bütün semavi dinlerdeki en temel mesaj Allah’tan başka İlah olmadığı ve tekrardan diriliş yani ölüm ötesi ahiret hayatıdır. Kudreti sonsuz yüce Rabbimiz, insanı yaratmış ona akledebilme yeteneği vermiş ve yaşamını, yaratılışına en uygun şekilde sürdürebilmesi için Kutsal Dinleri göndermiştir. İnsanlar ise, çoğu zaman işlerine gelmediği için bu dinlere karşı çıkmış, bunları […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Ölüm nedir?

Sonsuz ilâhî fiillerden birisi: İmate; yani, ölümü tattırma; ruhun bedendeki tasarrufuna son verme. Ruh, Allah’ın en mükemmel, en harika ve en bilinmez eseri. Muhyi (hayat verici) isminin tecellisiyle hayat nimetine kavuşmuş. Bu nimet ve şeref artık ondan ebediyen geri alınmayacak. Kabirde de, mahşerde de, cennet veya cehennemde de devam edecektir. Ruh yaratmak gibi, her ruha […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ölüm Acısını Herkes Duyacak mı

Ölüm acısı, dünya acılarının hepsinden daha acıdır.İnançlı olmayan biri uyku hapı içerek veya narkozla her tarafı uyuşturulduktan sonra da ölse, çok şiddetli olan ölüm acısını duyar. Fakat salih mümin, kurşun yağmuruna tutulsa, bu acıyı duymaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Allahü teâlâya yemin ederim ki, ölüm meleğini görmek bin kılıç darbesinden daha şiddetlidir. Yine Allahü teâlâya […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Görülmemeleri dolayısıyla, melekleri inkâr eden kimselere ne demeliyiz?

Şu görünen âlemde nice görünmez kuvvetler, kanunlar, ışınlar iç içe vazife görüyorlar. Melekler ise bunların hepsinden daha lâtif. Işınlardan çok daha kesif olan havayı bile göremeyen insanoğlunun, “görmediğime inanmam” diyerek melekleri inkâra sapması çok tuhaf. Zevkle seyrettiğimiz bir ağaçta, yarı canlı dediğimiz bir hayat tecellisi var. Biz bu hayatı göremeyiz, ama ağacın her yaprağı ve […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ettehiyat, Sali Barik okunuşu ve anlamı (şafiiler için)

Ettehiyat ve Salli Barik ‘Ettehiyatu Elmubareketu Essalavatu Etteyyibalu lillahi Esselamu âleyke eyyuhennebiyyu we rahmetullahi we bereketuhu Esselamu âleyna we âla ibadillahisalihine Eşhedu enla ilahe illallahu we eşhedu enne Muhammeder-Resulullah Allahumme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Mu-hammed Kema salleyte âla İbrahime ve âla ali İbrahime (ve barik âla seyyidina Muhammedin ve âla ali […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , | Leave a comment