parmaklar

Sakal ve Parmakları Hilallemek

SAKAL VE PARMAKLARI HİLALLEMEK 3605 – Osman İbnu Affân (R.a)’ın anlattığına göre, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm sakalını hilâlliyor idi.” Tirmizi, Tahâret 23, (31). 3606 – Hz. Enes (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm abdest alınca bir avuç su alır, onu çenesinin altına tutup onunla sakalını hilâller ve: “Aziz ve Celil olan Rabbim böyle emretti” derdi.” Ebu Davud, […]

Posted in İslami Sohbet | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment